Обикновени стандартни миксери.

Универсални миксери.

Клатачки, тръскачки.

Vortex-миксери.

Платформени орбитални уреди.

Приспособления според приложението и употребяваните лабораторни съдове.