Лабораторни пещи

  1. муфелни
  2. тиглови (вкл. накланящи се)
  3. камерни
  4. настолни
  5. тръбни (вкл. вертикални и под ъгъл)
  6. зъботехнически
  7. лабораторни сушилни

Производителят може да изпълни конструктивни изменения в даден модел (например монтиране на допълнителна термодвойка и др.) по желание на клиента.

Важно: Фирма “Интерлабор” доставя резервни части (например нагреватели) и принадлежности (напр. измервателни елементи) за налични лабораторни пещи. Не изхвърляйте добрата стара пещ заради изгорял нагревател!