Стабилен и компактен диференциален манометър за въздух и неексплозивни газове, позволяващ измерването на налягане в 11 различни мерни единици. Изключително подходящ за контрол и документиране. Паралелно с актуалната стойност, на големия LCD екран могат да бъдат разчетени и минималната, средна и максимална измерена стойност. За визуализиране и документиране на колебания в налягането спомага и включения в комплекта специализиран софтуер, позволяващ бързо прехвърляне на измерените стойности на компютър и генериране на доклад под форма на графика или таблица. Поддържа се и запаметяване на данните в реално време посредством USB-връзка между манометъра и компютър.

Основни характеристики:

Измервателен обхват: -344 … +344 mbar
Измервателни единици: inH2O
psi
mbar
kPa
inHg
mmHg
ozin²
ftH2O
cmH2O
kgcm²
bar
Разделителна способност: psi – 0,001
mbar – 0,1
kPa – 0,01
Точност (при 25°C): ±0,3%
Време на реакция: 0,5 s
Макс. налягане: 1378 mbar
Захранване: 9V батерия / стац. захранване
Тегло: 650г. (без батерия)

 

Обем на доставката:

  • 1 x Манометър IL-P5
  • 4 x 30cm силиконови маркучета
  • 1 x Софтуер вкл. USB-Кабел
  • 1 x 9V Батерия
  • 1 x 9V DC Захранване
  • 1 x Куфарче за съхранение и транспорт
  • Инструкция за експлоатация на бълг. език
  • Опционално: Индивидуален калибрационен сертификат (Германия)