Запознайте се с малка извадка от клиенти, които гласуваха доверие на Интерлабор Еоод:

Балканфарма - Троян

Биовет - Пещера

Биовет - Разград

АЕЦ Козлодуй ЕАД

ЛУКОЙЛ Нефтохим - Бургас

Репробиомед - София

Асарел Медет - Панагюрище

Ел Би Булгарикум - София

ВМА - София

Стомана Индъстри АД - Перник

Aurubis - Пирдоп

ТЕЦ Горна Оряховица (Захарни Заводи)

Свилоза АД - Свищов

AES Марица Изток 1

ТЕЦ Марица Изток 2

Каучук АД - Пазарджик

ТУ Габрово

СУ „Св. Климент Охридски“

Технически Университет - София

Минно - Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“

ИЕМПАМ- БАН

ИОХ - БАН

ХТМУ - София

Институт по металознание - БАН

УАСГ - София

ИОНХ - БАН

ИЕЕС - БАН

ЦЛСЕНЕИ - БАН

ИБИР - БАН

АБИ + ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР - София

ЦЛПФ - БАН

Институт по Океанология - БАН

ИФХ - БАН

НИМХ - БАН

УХТ - Пловдив

Технически Университет - Варна

Български Свободен Университет - Бургас

Геологически Институт - БАН