Портативен гайгеров брояч радиометър. Дозиметър за радиация IL-GS1. IL-GS1 е професионален гайгеров брояч за бързо и точно измерване на Алфа, Бета … Continued

Икономичен гайгеров брояч. Радиометър. Дозиметър за радиация IL-GЕ Производителят на добилите световна известност радиометри от серията GS разработи на същия … Continued

Компактен радиометър (дозиметър) разпонзаващ рентгенови и гама лъчи (радиация). Гайгеровият брояч предупреждава чрез ритмични звукови и визуални сигнали с честота … Continued