Уред за подробно измерване и мониторинг на качеството на въздуха. IL-RM16 мери редица важни параметри: CO2, концентрация на прахови частици (PM 1.0, PM 2.5, PM 10), летливи органични съединения (TVOC), относителна влажност и температура в затворени пространства.

Измерваните от уреда прахови частици представляват опасност за белите дробове поради риск от наслагване. Големият 4,3″ TFT цветен дисплей визуализира нагледно измерваните стойности. В допълнение, потребителят бива информиран визуално при достигане на дефинираните гранични стойности. Това позволява лесен и бърз контрол с цел вземане на съответни мерки.

Уредът е автономен (захранван от вградена батерия или посредством USB порт).

Обърнете внимание, че измерваните стойности могат да варират през първите 24ч от включването на уреда.

Особености:

  • Измерване на въглероден двуокис (CO2)
  • Измерване на PM1,0, PM2,5 и PM10
  • Измерване на летливи органични съединения (TVOC)
  • Измерване на въздушна температура и влажност
  • Пресмятане на индекс за качеството на въздуха (AQI)
  • Стабилно, метално шаси
  • Нагледно представяне на измерените стойности

Технически параметри:

Измерване прахови частици
PM 1.0 / PM 2.5 / PM 10:
Изм. обхват: 0 … 999 µg/m³
Разд. способност: 1 µg/m³
Точност: ± 10 %
Сензор: Лазер
Измерване CO2: Изм. обхват: 0 … 5000 ppm
Разд. способност: 1 ppm
Точност: ± 10 %
Измерване TVOC: Изм. обхват: 0,000 … 9,999 mg/m³
Разд. способност: 0,001 mg/m³
Точност: ± 10 %
Сензор: Полупроводников сензор
Измерване Темп.: Изм. обхват: 0 … 50 °C
Разд. способност: 1 °C
Точност: ± 1 °C
Измерване Влажност: Изм. обхват: 20 … 90 % отн. вл.
Разд. способност: 1% отн. вл.
Точност: ± 4 %
Честота на измерване: 1 s
Захранване: Вградена лит.-йонна батерия – 3000 mAh / microUSB
Размери: 191 x 78 x 67,5 mm
Тегло: ~ 340 g

Доставката включва:
1 x IL-RM16
1 x USB-кабел
1 x Инструкция за експлоатация на български език

Свържете се с нас за повече информация относно този или друг търсен от вас уред !