IL-89 е професионален уред за безконтактно измерване на температура (до +1000 °C) на нагряти/охладени повърхности. Основните предимства на този модел са яркият лазерен прицел, големият за класа си температурен обхват, свободно програмируемият емисионен коефициент (спрямо измервания материал) и доброто съотношение разстояние/измервателно петно. Широко приложим и надежден, благодарение на високата си точност и технически възможности.

Портативен и изключително лесен за употреба.

Особености:

  • Лек и малък
  • Свободно избираем емисионен коефициент
  • Двоен лазер за прицелване
  • Осветен LED дисплей с възможност за задържане на последната измерена стойност
  • Автоматично изключване след 7 секунди неактивност
  • Изключително ярък лазерен прицел
  • Стабилна, устойчива конструкция
  • Позволява монтаж на статив за по-продължително и акуратно измерване

Технически параметри:

Измервателен обхват: -50 до +1000 °C
Разделителна способност: 0,1 °C
Точност: ±1%
Съотн. разст./измервателно петно: 30:1
Емисионен коефициент: 0,1 – 1
Скорост на измерване: < 1 s
Околна работна температура: 0 … 50 °C
Батерия: 9 V

Доставката включва:

Пирометър IL-89, батерия, куфарче за съхранение, инструкция на български език.

Опционално:

Индивидуален ISO-калибрационен сертификат издаден на името на клиента (Германия).