Уред предназначен за измерване и мониторинг на концентрацията на прах (PM2.5, PM10) във въздуха с цел качествен контрол и oсигуряване … Continued

Стабилен и компактен диференциален манометър за въздух и неексплозивни газове, позволяващ измерването на налягане в 11 различни мерни единици. Изключително … Continued

Компактен вибромер (виброметър) за бързо измерване на вибрации и трептения, например в машиностроенето – двигатели, лагери, валове и др. Често … Continued

Портативен вибромер (виброметър) за бързо и точно измерване на вибрации и трептения, например в машиностроенето – двигатели, лагери, валове и … Continued

Уред за измерване на нискочестотни електромагнитни полета Електросмог. Той е навсякъде около нас – на работното място, у дома, по … Continued

Измерител на грапавост Профиломер IL-PT Професионален уред за измерване на грапавост, пригоден за контрол на големи повърхности, с оглед на … Continued

Мултифункционален термохигрометър с автоматично изчисляване на точка на оросяване. Един истински мултиталант на разумна цена! Измерва температурата и относителната влажност … Continued

Уредът е предназначен за качествен контрол на адхезията на тънки, дебели или твърди слоеве върху всякакви повърхности. Широко използван в … Continued

Портативен и лесен за употреба уред със висока чувствителност и добър измервателен обхват. Ветроходното колело реагира и на най-малките въздушни … Continued

Анемометър с широко приложение – измерва скоростта, дебита и температурата на въздушния поток. Позволява употреба и на трудно достъпни места … Continued

Разработен специално за технически контрол и диагностика на машини и апаратура с движещи се части (лагери, валци,вентилатори, помпи, турбини и … Continued

IL-99 предлага едно завидно цена/качество съотношение, благодарение на високата си чувствителност, която го прави един прецизен, но и лесен за … Continued

Шумовият дозиметър IL-355 e предназначен за измерване на акумулирана доза шум на работно място или като индивидуален уред за контрол … Continued

Тестерът представлява портативен уред, с чиято помощ можете да установите посоката на въртене на трифазни мотори. На дисплея се показват … Continued

Желаете да измервате температура, влага, осветеност и шум? Не търсете отделни и скъпи уреди за целта! IL-22 е комбиниран измервателен … Continued

Освен изложените в секции Продукти отделни представители на различни измервателни уреди, доставяме и широка гама от следните:
 • Анемометри
 • Барометри
 • Влагомери (за газове, строителни материали, хартия и др.; абсолютна и относителна влажност)
 • Ротационни лазери и лазерни далекомери
 • Луксомери / Луксметри
 • Ендоскопи / Бороскопи
 • Хлоромери
 • Дата-Логери (Дейта-логери / Data Logger) с различно приложение и възможности
 • Измерватели на плътност
 • Дебеломери за измерване дебелина на материали (стени) и покрития
 • Дигитални манометри (диференциални и абсолютни)
 • Измерватели на въртящ момент
 • Дигитални портативни оборотомери / тахометри
 • Колориметри
 • Фотометри
 • Честотомери
 • Газомери и газ-сигнализатори
 • Уреди за измерване на магнитна индукция, Гаус-метри, Мерители на лъчения
 • Калибриращи / Калибрационни уреди / Калибратори
 • Уреди за измерване на лъскавина
 • Инфрачервени термографски камери / термо- камери / Термовизионни камери
 • Уреди за измерване на проводимост / соломери
 • Силомери
 • Осцилоскопи
 • Измерватели на озон
 • Redox-метри
 • Кислородомери (вода и газове)
 • Соларни измервателни уреди (за мерене на слънчевите излъчвания)
 • Реомери / Уреди за измерване скоростта на потока (газове и флуиди)
 • Температурни сензори (термодвойки, PT-100, etc.)
ЗАПИТАЙТЕ НИ например по e-mail, посочвайки конкретни изисквания за търсения от Вас уред и ще получите пълна продуктова и ценова информация от специалистите ни в областта!