IL-CMM10 е измервателен уред за определяне на концентрацията на CO2 / Въглероден двуокис във въздуха, като същевременно измерва и неговата … Continued

Прецизен, професионален уред за измерване и мониторинг на замърсяването на въздуха. Измеримите от IL-MC20 фини прахови частици са с размери … Continued

Един мулти-талант за измерване и мониторинг на качеството на въздуха. IL-RM8 мери концентрация на прах (PM 1.0, PM 2.5, PM … Continued

Уред предназначен за измерване и мониторинг на концентрацията на прах (PM2.5, PM10) във въздуха с цел качествен контрол и осигуряване … Continued

Уред за подробно измерване и мониторинг на качеството на въздуха. IL-RM16 мери редица важни параметри: CO2, концентрация на прахови частици … Continued

Кислородомери за определяне на съдържанието на кислород в течности и въздуха. С помощта на кислородомерите IL-DOM10 и IL-DOM20 можете да … Continued

Детекторът на утечки на хладилни агенти (фреони) IL-LD1 e оптималният уред за проверка за утечки от тръбопроводи и климатични инсталации. … Continued

Детекторът на утечки на газ IL-GA10 e оптималният уред за проверка за утечки от тръбопроводи и инсталации. Детекторът е подходящ … Continued

Дигиталните силомери / динамометри IL-F50 и IL-F500 са предвидени за имерване на опън и натиск. Те са преносими, но предвидени … Continued

Този прецизен, но ценови достъпен луксметър е предназначен за професионални измервания на осветеност в сгради, помещения, професионалната фотография и дори … Continued

IL-DT66 е контактен, цифров оборотомер, окомплектован с принадлежности, които позволяват провеждането на измервания на мотори, ремъчни предавки и др. При … Continued

Стабилен и компактен диференциален манометър за въздух и неексплозивни газове, позволяващ измерването на налягане в 11 различни мерни единици. Изключително … Continued

Компактен вибромер (виброметър) за бързо измерване на вибрации и трептения, например в машиностроенето – двигатели, лагери, валове и др. Често … Continued

Професионален вибромер (виброметър) за бързо и надеждно измерване на вибрации и трептения (вкл. по ISO 10816-3). Всички основни параметри (скорост, … Continued

Уред за измерване на нискочестотни електромагнитни полета Електросмог. Той е навсякъде около нас – на работното място, у дома, по … Continued

Мултифункционален термохигрометър с автоматично изчисляване на точка на оросяване. Един истински мултиталант на разумна цена! Измерва температурата и относителната влажност … Continued

Уредът е предназначен за качествен контрол на адхезията на тънки, дебели или твърди слоеве върху всякакви повърхности. Широко използван в … Continued

Портативен и лесен за употреба анемометър/ветромер с висока чувствителност и широк измервателен обхват. Ветроходното колело реагира и на най-малките въздушни … Continued

Разработен специално за технически контрол и диагностика на машини и апаратура с движещи се части (лагери, валци,вентилатори, помпи, турбини и … Continued

Шумовият дозиметър / дейта-логер IL-NL10 e предназначен за измерване на акумулирана доза шум на работно място или като индивидуален уред … Continued

Освен изложените в секции Продукти отделни представители на различни измервателни уреди, доставяме и широка гама от следните:
 • Анемометри
 • Барометри
 • Влагомери (за газове, строителни материали, хартия и др.; абсолютна и относителна влажност)
 • Ротационни лазери и лазерни далекомери
 • Луксомери / Луксметри
 • Ендоскопи / Бороскопи
 • Хлоромери
 • Дата-Логери (Дейта-логери / Data Logger) с различно приложение и възможности
 • Измерватели на плътност
 • Дебеломери за измерване дебелина на материали (стени) и покрития
 • Дигитални манометри (диференциални и абсолютни)
 • Измерватели на въртящ момент
 • Дигитални портативни оборотомери / тахометри
 • Колориметри
 • Фотометри
 • Честотомери
 • Газомери и газ-сигнализатори
 • Уреди за измерване на магнитна индукция, Гаус-метри, Мерители на лъчения
 • Калибриращи / Калибрационни уреди / Калибратори
 • Уреди за измерване на лъскавина
 • Инфрачервени термографски камери / термо- камери / Термовизионни камери
 • Уреди за измерване на проводимост / соломери
 • Силомери
 • Осцилоскопи
 • Измерватели на озон
 • Redox-метри
 • Кислородомери (вода и газове)
 • Соларни измервателни уреди (за мерене на слънчевите излъчвания)
 • Реомери / Уреди за измерване скоростта на потока (газове и флуиди)
 • Температурни сензори (термодвойки, PT-100, etc.)
ЗАПИТАЙТЕ НИ например по e-mail, посочвайки конкретни изисквания за търсения от Вас уред и ще получите пълна продуктова и ценова информация от специалистите ни в областта!