IL-79N предлага едно завидно цена/качество съотношение, благодарение на възможността и за контактно измерване, широкия си температурен обхват (до +760°C), малките си размери и лекотата на употреба. Съоръжен с двоен лазерен прицел, голям, осветен LED дисплей, както и свободно избираем емисионен коефициент, това е перфектният уред за контрол на температурата на отоплителни уреди, хладилници, фризери, климатични и електрически системи, автомобилни двигатели и др., където условията на работа не изискват измерване на малки обекти, през процепи или от голяма дистанция.

Портативен и изключително лесен за употреба.

Особености:

  • Лек и малък
  • Възможност за контактно измерване посредством термо-елемент
  • Свободно избираем емисионен коефициент
  • Осветен LED дисплей с възможност за задържане на последната измерена стойност
  • Двоен лазерен прицел
  • Алармена функция
  • Възможност за измерване на средна стойност
  • Възможност за монтаж на статив

Технически параметри:

Измервателен обхват: -60°C до +760°C – безконтактно
-64°C до +1400°C – контактно
Разделителна способност: 0,1°C (-64 … +999,9°C)
1°C (+1000 … +1400°C)
Точност: ±2 + 0,05 /°C от -60 … 0°C – безконтактно
±2% или ±2°C от 0°C … 760°C – безконтактно
±1% или ±1°C – контактно
Съотн. разст./измервателно петно: 30:1
Емисионен коефициент: 0,1 – 1
Околна работна температура: 0 … 50 °C
Батерия: 2 x AAA

Доставката включва:

Пирометър IL-79N, батерии, термоелемент, инструкция на български език.

Опционално:

Индивидуален ISO-калибрационен сертификат издаден на името на клиента (Германия)