Уредът CryalJet е разработен за професионална криотерапия с течен азот в дерматологията. Доставя се със стандартен комплект дюзи.Опционално може да се оборудва и със сонди за третиране чрез директен контакт. Те са автоклавируеми. При дюзите не се налага стерилизация, но при желание те също могат да се автоклавират.

Продуктът се доставя с инструкция за работа на българскси език и указания на производителя за използване на принадлежностите в зависимост от конкретната дерматологична диагноза.

На Ваше разположение сме за по-пoдробна информация!