Уреди за контрол на влажност и температура в лаборатории, складови помещения, при транспорт на специални продукти и др.
Джобни, портативни термохигрометри.
Прецизни хигрометри.

Уреди за контрол на климатични параметри (относителна влажност, температура, атмосферно налягане)

Обърнете се към нас с конкретни изисквания и ще Ви предложим подходящ като параметри и цена продукт!