Всички видове.

Автоматични пипети.

Едноканални и многоканални пипети.

Фиксиран и вариабелен обем.

Микропипети.

Електронни пипети.

Бутални пипети.

Широка гама от работни диапазони.

Принадлежности.