Всички видове рН-метри – джобни тестери, портативни уреди, настолни рН-метри с голяма точност, комбинирани уреди (измерване на температура, mV, Redox, проводимост).

Еталонни разтвори, електроди.

Обърнете се към нас с конкретни изисквания и ще Ви предложим подходящ като параметри и цена продукт!