IL-CMM10 е измервателен уред за определяне на концентрацията на CO2 / Въглероден двуокис във въздуха, като същевременно измерва и неговата … Continued

Уред за подробно измерване и мониторинг на качеството на въздуха. IL-RM16 мери редица важни параметри: CO2, концентрация на прахови частици … Continued