Детекторът на утечки на хладилни агенти (фреони) IL-LD1 e оптималният уред за проверка за утечки от тръбопроводи и климатични инсталации. … Continued

Детекторът на утечки на газ IL-GA10 e оптималният уред за проверка за утечки от тръбопроводи и инсталации. Детекторът е подходящ … Continued