Детекторът на утечки на газ IL-GA10 e оптималният уред за проверка за утечки от тръбопроводи и инсталации. Детекторът е подходящ … Continued