Серия пирометри специално разработени за високи температури, например в металургията, пещи, стопилки и т.н. Температури до 1800°C могат да бъдат … Continued

IL-524 e конкретно предназначен за дистанционно измерване на температурата на материали във високотемпературния обхват, в т.ч. течни метали. Изключително високите … Continued