Внимание: Търсен уред! Разполагаме с ограничени количества на склад. Срок на доставка: 2-3 дни, до изчерпване на наличните бройки. Радиометър … Continued

Компактен радиометър (дозиметър) разпознаващ рентгенови и гама лъчи (радиация). Гайгеровият брояч предупреждава чрез ритмични звукови и визуални сигнали с честота … Continued