Как работят радиометрите? Какво можем да мерим?
Радиометрите регистрират трите вида лъчение: алфа, бета и гама. Най-важно е гама-облъчването с оглед на дълбокото проникване и съответно най-голяма опасност за човека. По-опростените радиометри измерват само гама радиоактивността.

Как да знаем дали радиацията е нормална или не?
Възприети са норми в световен мащаб за радиационен фон и съответно облъчване на човека. От значение е и времето на престой в радиоактивна среда, което определя и погълнатата доза. Констатирано ниво на радиоактивност, което надхвърля значително установените норми представлява опасност за хората. Всички наши уреди се доставят с информация за очаквания радиационен фон.

От какво разстояние трябва да измерваме?
Ако търсим източника за радиация, например при контрол на храни или строителни материали, добре е да се стремим да доближим подозирания обект.  При контрол на радиоактивност в дадена зона, например работно място, измерването се провежда в произволна точка на зоната. При контрол на гама-радиоактивност това е достатъчно, с оглед на големите дълбочини на проникване на този вид лъчение.

Колко често трябва да мерим? Радиометърът ще сигнализира ли при поява на радиация?
Радиационната картина в общия случай е стационарна. Но професионалните уреди измерват постоянно 24 часа в денонощието, а тези от тях, които имат алармена функция сигнализират при надхвърляне на зададен праг на радиация.  Информация за изменения на радиацията с времето ще получим при поглед върху средната стойност за изтеклото денонощие, която уредът измерва и запаметява.

Самият радиометър / гайгеров брояч опасен ли е за работа и съхранение?  
Радиометърът не съдържа радиоактивни елементи и е безопасен при работа с него. Облъчване може да се получи единствено от контролираната среда или обект.

Колко бързо реагира радиометърът при поява/увеличение на радиационния фон?
Практически незабавно. Уредите със звуков тикер, който реагира звуково на радиоактивните разпади, учестяват звуковите сигнали при увеличение на тези разпади за единица време.

 

На разположение сме за допълнителни въпроси свързани с принципа на работа на предлаганите от нас радиометри.