Предимства:

  • Свеждане до минимум на риска от замърсяване на материалите един от друг посредством течната фаза на азота
  • Повишена сигурност и безопасност при работа-намален риск от изгаряне с течен азот
  • По-лесно боравене с държателите на пробите – в тях отсъства течен азот

Доставят се четири модела криоконтейнери, най-големият от тях има капацитет 5 400 виалки от 2 мл или 57 120 пайети от 0,25 мл.
Дюаровите съдове могат да се оборудват със съответните държатели, имат температурен индикатор и нивомер.

На Ваше разположение сме за по-пoдробна информация!