Работният обем на криоконтейнерите от тази серия позволява съхранението на огромно количество биологични материали. В този случай необходимостта от сигурност и надеждност на това съхранение е очевидна. Тези съдове са съоръжени със съответни устройства за контрол на температурата, нивото на течния азот, автоматична дегазираща система, автоматична система за пълнене, алармена система. В зависимост от изискванията се предлагат дюарови контейнери за газова и течна фаза.
Капацитетите на съдовете достигат до 786л. при Espace 661 и 1110л. при RCB 1001.
В най-големия дюаров съд от серията могат да се разположат 52 000 виалки от 2 мл, над 1 милион пайети или 1960 торбички от 50 мл!

Наистина става въпрос за нови измерения в криоконсервацията!
На Ваше разположение сме за по-пoдробна информация!