Криоконтейнерите са изработени от алуминий със специална изолация с цел термоефективност, малко тегло, здравина и дълговечност. Произвеждат се при стриктно спазване на предписанията на ISO 9001, версия 2000.
Дюаровите съдове отговарят също така на международните изисквания за транспорт на опасни материали по шосе, железопътен или въздушен транспорт.

Произвеждат се две групи дюари:

Криоконтейнери с редуцирани загуби на течен азот от изпарение.
Най-големият съд от тази група има капацитет от 34л. при дневно количество изпарен азот от 0,09 л. Такъв съд издържа до 350 дни без зареждане.
Криоконтейнери с голям работен капацитет.
Това са специално разработени дюарови съдове за съхранение на голям брой проби в относително малък обем. Най-големият дюаров съд от тази група има капацитет 40 литра, а в него могат да се съхраняват 16,400 пайети от 0,25 мл или 7 300 виалки от 2 мл.

Напомняме: гаранцията на производителя за вакуумната изолация на контейнерите е 6 години!

На Ваше разположение сме за по-пoдробна информация!