Предлагат се две групи дюарови съдове:

Криоконтейнери за съхранение и транспорт на течен азот при нормални условия – серия TR. Предлагат се 6 модела с обеми от 11 до 100л.

Криоконтейнери за транспорт и съхранение на течен азот под налягане – серия TP. Затворените и снабдени със съответната арматура съдове осигуряват подаване на течен азот от тях под влияние на създалото се в съда налягане.
Разработени са 3 модела с обеми 35, 60 и 100л., осигуряващи съответно 2,4 л/мин, 3,5 л/мин и 5,2 л/мин максимален дебит на азот.

Напомняме: гаранцията на производителя за вакуумната изолация на контейнерите е 6 години!

На Ваше разположение сме за по-пoдробна информация!