Тези криоконтейнери са разработени за пренасяне на биологични продукти.
Специален порьозен материал абсорбира течния азот и образците се намират през цялото време в газова фаза. По тази причина те се наричат „сухи” контейнери.
Времето за пренасяне е много важно и може да бъде от решаващо значение за състоянието на пренасяните материали. Конструкцията на дюаровите съдове се характеризира с намалени загуби на течен азот от порядъка на 0,1 л/ден.
Освен за ръчно пренасяне, дюарите могат да бъдат ползвани и за превозване – те отговарят на изискванията на ADR (наземен транспорт), IATA-OACI (въздушен) и RID (железопътен транспорт).
Предлагат се 4 модела с обеми от 1,75л до 20л, предназначени за виалки, пайети и торбички.

Напомняме: гаранцията на производителя за вакуумната изолация на контейнерите е 6 години!

На Ваше разположение сме за по-пoдробна информация!