Уредът е предназначен за контрол на твърдостта на бетон по метода на Шмидт (Schmidt).
Качеството на бетона може да се контролира не само върху изготвени проби от него, но и на място след евентуална подготовка на повърхността. Така можете да проверите състоянието на бетонови конструкции и на стари сгради!
Резултатът се изразява с буквено-цифрова комбинация. Например В 25 означава нормален бетон със здравина от 25 нютон/кв мм.

Уредът се доставя заводски калибриран, допълнително може да бъде придружен и от индивидуален ISO- калибрационен сертификат (Германия).

Специалната конструкция на механизма на уреда го прави изключително надежден – практически за провеждане на безкраен брой измервания!

Свържете се с нас за повече информация!