Компактен вибромер (виброметър) за бързо измерване на вибрации и трептения, например в машиностроенето – двигатели, лагери, валове и др. Често необходим за определяне състоянието на електромотори и изменение в работата на машина след външна намеса (ремонт, дооборудване и т.н.). Надежден и лесен за употреба. Позволява мерене дори и на трудно достъпни места благодарение на компактния си размер! Често използван за сравнителен контрол (преди – след) при отремонтиране или модифициране на машини.

  • Измерва скорост, път и ускорение
  • Задържа на екрана последната измерена стойност
  • Компактен и захранван от батерия
  • Голям честотен обхват
  • Автоматично изключване след 20 сек. неактивност
  • Показване на статус на батерията

Измервателен обхват (скорост): 0,01 … 199,9 mm/s
Измервателен обхват (ускорение): 0,01 … 199,9 m/s²
Измервателен обхват (път): 0,001 … 1,999 mm
Точност: Скорост: (±5 %, ±2 единици); Ускорение (≤ 3 %); Път: (+10/-20 % (10…20 Hz); ±5 % (20…1000 HZ))
Честотен обхват: 10 Hz … 1 kHz
Тегло: 40g.
Размери: 155 x 24 x 18,7 mm
Опционално: ISO калибрационен сертификат (Германия)

* – Предлагаме и други виброметри и честотни анализатори с разнообразно приложение, например такива с изход за компютър, Data Logger функция и др.!

Потърсете ни за да Ви предложим конкретен уред!