Кислородомери за измерване на кислород във вода (течности) или въздух