IL-CHome представлява дозиметър / детектор на Радон (радон-222) в жилищни сгради, офиси, затворени пространства. Позволява както кратки, така и дългосрочни измервания на концентрацията на радиоактивния газ във въздуха. Радонът е химически инертен, без цвят, мирис и вкус и представлява най-тежкият благороден газ. Световната здравна организация класифицира радона като канцерогенен за човека. 41% от радиоактивното облъчване на населението се дължи именно на вдишването на радон.

Уредът предоставя както дневни-, така и седмични-, средни стойности, а също и обща стойност за цялата изминала година. IL-CHome е компактен, захранван от батерии и позволява позиционирането му на различни места в жилището/сградата. Това улеснява и локализирането на входящата точка на радона и взимането на съответни мерки.

Обърнете внимание, че употребата на уреда не изисква специални познания! Детекторът на радон IL-CHome е разработен в Норвегия, професионално тестван в Япония, Германия, Франция и САЩ и предвиден за употреба от всеки.

Резултатите се визуализират автоматично на LCD-дисплея.

Особености:

  • Използва алфаспектрометрия като метод на измерване
  • Избор на измервателни интервали от време
  • Компактен, лек и преносим
  • Живот на батериите >2,5 години
  • Голям LCD дисплей

Технически параметри:

Чувствителност: • Еднодневно (краткосрочно) измерване: ~1,3 импулса/час при 100 Bq/m³
• Едноседмично (дългосрочно) измерване: ~0,3 импулса/час при 100 Bq/m³
Относителна точност: • σ< 10% при 200Bq/m3, 2.7 pCi/L, след 1 седмица
• σ< 5% при 200Bq/m3, 2.7 pCi/L, след 2 месеца
Измервателен обхват: 0 –9999 Bq/m3, 0 –500 pCi/L
Работна среда: 4°C до 40°C
Тегло: 148 g
Захранване: 2 х AAA батерии

 

Доставката включва:
IL-CHome, батерии, упътване на български език