Компактен вибромер (виброметър) за бързо измерване на вибрации и трептения, например в машиностроенето – двигатели, лагери, валове и др. Често … Continued

Компактен и удобен за употреба вибромер (виброметър) за бързо измерване на вибрации и трептения с една ръка. Дисплеят на уреда … Continued

Портативен вибромер (виброметър) за бързо и точно измерване на вибрации и трептения, например в машиностроенето – двигатели, лагери, валове и … Continued