Уредът е предназначен за контрол на твърдостта на бетон по метода на Шмидт (Schmidt). Качеството на бетона може да се … Continued